top of page

שבילים בגינה

השימוש בשבילים בגינה נועד בעיקר על מנת לאפשר מעבר חופשי בין חלקי הגינה השונים מבלי לדרוך בבוץ או על צמחיה.

בניית השבילים בגינה מושפעת מאופי הגינה, צרכי בני הבית והשימוש שייעשו באותה גינה.

                                  השבילים הם חלק בלתי נפרד מהמראה הסופי של הגינה.

                                  ניתן להשתמש בחומרים שונים כגון, דק, אבני מדרך, בטון + ריצוף, חצץ, שבבי עץ ועוד.

bottom of page