top of page

תאורת גינה

תאורת גינה

תאורת גינה מאפשרת לנו ליהנות מהגינה גם בשעות החושך.

ההבדל בין גינה עם תאורת גינה לבין גינה בלי תאורת גינה הוא הבדל של יום ולילה. באמצעות התאורה בגינה ניתן לחולל בה פלאים.

 

לתאורת הגינה מספר שימושים:

* להבליט את מבנה הבית

* להאיר אזורים פונקציונליים בגינה - משטחי ישיבה ואירוח, בריכה, מנגל וכדומה. 

* תאורת נוי - תאורת נוי מיועדת יותר לאווירה או להבלטת צמחיה או כל אלמנט אחר בגינה. 

* תאורת שביל - תאורת שביל מאפשרת כניסה מהחוץ אל הבית בשעות החשיכה ומעבר בטוח בין חלקי הגינה השונים בשעות החושך.

bottom of page