top of page

הכנת הגינה לחורף

עיצוב גינות פרטיות, עיצוב גינות בצפון, עיצוב גינות
עיצוב והקמת גינות, עיצוב גינות נתניה, שיקום גינות

רוב הצמחים בגינה נכנסים לתקופה של תרדמת בעונת החורף עד בוא תקופת האביב. אין זה אומר שלא צריך לטפל בגינה. גם בתקופה זו יש דברים נחוצים אותם צריך לבצע בגן הנוי על מנת לקבל את המיטב ועל מנת לקבל מופעי פריחה סתווית.

 

  • קרקע – בתקופת הקיץ, בשל החום הרב והשקיית הקיץ, האדמה התהדקה ונהייתה אטומה למעבר של חמצן ומים ולכן יש לתחח את האדמה בזהירות על מנת לא לפגוע בשורשים ולהוסיף קומפוסט. הצנעת הקומפוסט בקרקע גורמת לפירוקו ומאפשרת הגעת מזון זמין לצמח. לאחר ניקוי הגינה מעשבים ניתן לרסס במונע נביטה (לא במקומות שיש פקעות או במקומות שמתוכנן לזרוע בהם) על מנת למנוע את הצצת עשביית החורף. מומלץ לפזר חיפוי קרקע השומר את הקרקע לחה. כך היא פולטת חום בלילה ומאפשרת לצמחיה להתמודד טוב יותר מפני קרה.

 

  • מדשאה – הדשא נכנס לתקופה של תרדמת בעונת החורף. לאחר הקיץ הקשה שעבר על הדשא וניצול כל משאבי המזון הזמינים בקרקע יש צורך לדשן את כל שטח הדשא בדשן סתווי ולאחר הדישון להפעיל את ההשקיה על מנת להצניע את הדשן בקרקע. בסתיו ניתן להתחיל לצמצם את ההשקיה ולבטלה לגמרי בתקופת החורף והגשמים. בתקופה זו הדשא לא נראה במיטבו. ניתן לשפר את המראה על ידי שיזרוע או צביעת הדשא בצבע מיוחד.

 

  • כיסוח – בסתיו יש להימנע מכיסוח נמוך שיגרום לפגיעה בצימוח הצעיר בעקבות הטמפרטורה הנמוכה.

 

  • גיזום – לאחר הקיץ הקשה מגיע הסתיו. על מנת להרוויח את מופעי הפריחה הסתווית יש לגזום את הצמחייה בסוף הקיץ מפרחים יבשים ולנקות את הצמח דבר שיעודד אותו להוציא צימוח חדש ופריחה אחרונה לפני תרדמת החורף. בעצים ובשיחים גדולים הגיזום מהווה תשתית לצימוח החדש שיופיע באביב. בעצי הפרי הנשירים ייעשה הגיזום על מנת לפתוח את פנים העץ ולאפשר חדירה של שמש אל מרכזו מה שיעודד צימוח באביב. את עצי הנוי נגזום על מנת לבצע ניקוי ענפים יבשים, פינוי ענפים שצמיחתם מפריעה לענפים אחרים ובנוסף הורדה של ענפים פגועים או כאלה העלולים להיפגע בחורף ובכך להזיק לעת כולו. עצים צעירים ושיחים גבוהים חשוב לתמוך על ידי עמודי עץ משני הצדדים.

 

  • שתילה – לאחר שסיימנו את הכנת בגינה לחורף הגיע הזמן לריענון ושתילה. עונת הסתיו מצויינת לשתילה של צמחים שונים ולנטיעת עצים. הירידה בטמפרטורה מאפשרת קליטה קלה יותר מאשר בקיץ ומאפשרת מספיק זמן לצמח להיקלט ולהתבסס לקראת עונת החורף. לא מומלץ לשתול צמחים הידועים ברגישותם לקור. בתקופה זו מומלץ לשתול בגינה צמחי בר ופקעות במגוון גדול.

 

  • השקיה וניקוז – יש לדאוג לניקוז טוב של מי הגשמים. מים שעומדים זמן רב בגינה גורמים לכך שלא ייכנס אוויר לקרקע ועשויים לגרום לריקבונות. צריך לסגור את מחשבי ההשקיה ולהפעילם רק בשעת הצורך כשמי הגשמים יוצרים מרווח השקיה גדול מידיי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page